Polityka Prywatności

 1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników strony https://www.oslokaffebar.com/ („Strona”) o zasadach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Strona jest sponsorowana przez linki afiliacyjne, co oznacza, że niektóre linki umieszczone na stronie prowadzą do innych stron internetowych, a my otrzymujemy prowizję za skierowanie użytkowników do tych stron.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma SpringDay2010.com z siedzibą w Warszawie, e-mail: springday@hotmail.com.

 1. Rodzaj gromadzonych danych

Gromadzone dane obejmują informacje niezbędne do świadczenia usług oraz realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Strona może gromadzić następujące dane:

a) Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jeśli są podane dobrowolnie przez użytkownika. b) Dane związane z korzystaniem ze Strony, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adresy stron, z których przyszliście, czas spędzony na stronie, daty i godziny wizyt.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez Stronę są wykorzystywane w celach:

a) Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony. b) Odpowiadania na zapytania użytkowników. c) Prowadzenia marketingu, reklamy i promocji własnych usług oraz usług partnerów. d) Anonimowego monitorowania statystyk ruchu na Stronie, analizowania potrzeb i zachowań użytkowników, a także tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze Strony.

 1. Ochrona danych osobowych

Administracja Strony dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników. Użytkownicy mogą korzystać z praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 1. Pliki cookie

Strona używa plików cookie, które są zapisywane na urządzeniach użytkowników. Pliki cookie są wykorzystywane w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.

 1. Linki afiliacyjne

Strona zawiera linki afiliacyjne do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności tych stron. Użytkowników zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności tych stron.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznawania się z aktualną Polityką Prywatności przed korzystaniem ze Strony.
 3. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, zgłoszenia żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych lub zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail: [adres e-mail].
 4. Data ostatniej aktualizacji: [20.04.2023]
 5. W niniejszym dokumencie przedstawiono ogólne zasady Polityki Prywatności dla Strony https://www.oslokaffebar.com/. Użytkownicy powinni zapoznać się z konkretnymi zasadami dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych, które są dostępne na poszczególnych stronach partnerów afiliacyjnych, do których prowadzą linki umieszczone na Stronie.